Privacy en Cookiebeleid FB 360

INLEIDING

Bij uw gebruik van onze producten en diensten kunnen wij, FB 360 (onderdeel van Brainycloud Marketing & Design Almere), informatie van en over u verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die u ons verstrekt bij het versturen van een formulier of het aanvragen van een eguide via één van onze landingspagina’s of informatie die wij verzamelen bij uw gebruik van onze (mobiele) websites of andere diensten. Deze informatie verzamelen wij om u te voorzien van gratis informatie (eGuides, Case studies e.d.) en om te bepalen in welke producten en/of diensten u geïnteresseerd bent.

VERWERKING DOOR FB 360

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door FB 360 Almere (hierna: “FB 360”) De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is FB 360.

CONTACT

Met dit privacy- en cookiebeleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Hebt u vragen over dit deze uitleg, of de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens) dan kunt u die stellen per e-mail via info@fb360.nl.

Wilt u liever per post contact opnemen, klik dan hier voor onze adresgegevens.

HET VERSTREKKEN VAN PERSOONSGEGEVENS IS NIET VERPLICHT

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u bij ons een product of dienst afneemt, een aanvraag doet of een document download. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van onze producten en diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.

Wanneer is het verstrekken van gegevens noodzakelijk?

Wilt u zich inschrijven als nieuwe klant, dan hebben we uw gegevens nodig om u te kunnen factureren. Wilt u een nieuwsbrief ontvangen of een document ontvangen, dan hebben we in ieder geval een werkend e-mailadres nodig (via e-mail wordt namelijk gevraagd de aanvraag om een account aan te maken te bevestigen). Als u wordt gevraagd om uw gegevens in te voeren, dan wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van de dienst (en dus moeten worden ingevuld), de overige gegevens zijn daarmee optioneel.

SOORTEN GEGEVENS

Bij het aanbieden van producten en diensten kunnen wij (persoons)gegevens verwerken van nieuwsbrieflezers, personen die documenten downloaden en/of een aanvraag doen via onze website en van bezoekers/gebruikers van onze (mobiele) website(s) en andere diensten, zoals online promoties, evenementen en acties, prijsvragen en loyaltyprogramma’s. Per product/dienst verschilt het of, en zo ja, welke (persoons)gegevens wij daarbij kunnen verwerken.
Grofweg zijn er vier manieren waarop wij (persoons)gegevens (kunnen) verzamelen:

 • Afname/levering van producten (bijvoorbeeld door inschrijving of aanmelding als klant): hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons hebt verstrekt; zoals naam, adres en woonplaats (ten behoeve van de levering), financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer (ten behoeve van de betaling), en de kennis dat u van dat specifieke product/dienst gebruik hebt gemaakt (en daar dus kennelijk uw belangstelling naar uitgaat);
 • Het aanvragen van producten/diensten via onze (mobiele) websites en apps (bijvoorbeeld het aanvragen van een e-mail nieuwsbrief of een document): hierbij wordt informatie verwerkt die u zelf via de website aan ons hebt verstrekt; zoals uw e-mailadres;
 • Gebruik van onze (mobiele) websites en apps: hierbij wordt informatie verwerkt over uw gebruik van die (mobiele) websites en apps, zoals de bezochte pagina’s.
  Bij het stellen van een vraag via onze (mobiele) websites. Informatie die wij kunnen verzamelen; uw naam, email en pagina’s die u bezocht heeft.

Deze gegevens lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan u direct kan worden geïdentificeerd), tot informatie die weliswaar betrekking heeft op u, maar aan de hand waarvan u niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd. Dit privacy- en cookiebeleid ziet op de wijze waarop wij al deze gegevens behandelen.
Bovenstaande is een opsomming van de gegevens die we zouden kunnen verzamelen. Dat houdt echter niet in dat we ze ook overal daadwerkelijk opvragen en opslaan. Zo kan het zijn dat de ene dienst bijvoorbeeld uw e-mailadres nodig heeft, terwijl een andere geen gebruik maakt van uw e-mailadres, maar bijvoorbeeld wel van uw locatie. Ten aanzien van een aantal soorten gegevens wordt hierna een meer uitgebreide toelichting gegeven (gegevens verzameld aan de hand van cookies en locatiegegevens).

Het Combineren van gegevens

Wanneer u bij één van onze websites een registratieformulier invult, dan kunnen wij de door u ingevulde gegevens toevoegen aan de cookie waarmee wij uw gebruik van onze online diensten en website meten. Deze gegevens geven ons inzicht in de interesse in onze producten en diensten. Op basis van deze informatie kunnen wij uw profiel verrijken met een interesse score. Tevens kan uw profiel (semi-)handmatig verrijkt worden met data van LinkedIn. Het gaat hier dan om publieke data uit uw online profiel. Deze data is voor iedereen, ook mensen buiten uw netwerk, zichtbaar.

Recht om vergeten te worden en bezwaar

In beginsel zullen wij altijd uw verzoek om vergeten te worden honoreren, met enkele uitzonderingen. Daar waar het gaat om gegevens die noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld een abonnement of dienst aan u te leveren, of die wij uit fiscale overwegingen moeten bewaren, kunnen wij niet altijd uw volledige verzoek honoreren. In dat geval zullen wij alleen een deel van de verzamelde data verwijderen. Gaat het om bijvoorbeeld online gegevens (zoals informatie opgeslagen in een cookie) dan kunt u via uw cookie instellingen er voor kiezen cookies die worden gebruikt om uw ‘interesses’ bij te houden niet te accepteren. In dat geval wordt er geen informatie over uw gebruik van onze online producten en diensten verwerkt en kan er dus ook geen informatie tussen ons en derde partijen worden uitgewisseld. Uw cookie instellingen kunt u onderaan deze pagina wijzigen.

DOELEINDEN VERWERKING

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via de door ons geëxploiteerde (mobiele) websites:

 • a) voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 • b) om u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen;
 • c) om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
 • d) als het gaat om een betaalde dienst/product, om te factureren. Financiële gegevens publiceren wij nooit op een website, en worden ook niet aan derden ter beschikking gesteld voor doeleinden anders dan het uitvoeren van de overeenkomst. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten of diensten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een incassobureau ;
 • e) om gericht aanbiedingen te doen, bijv. via e-mail. Ook kan bijvoorbeeld op een website of in een app een advertentie worden getoond van een product waarvan wij op basis van door ons verwerkte gegevens vermoeden dat het uw interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van aanbiedingen kunnen wij een profiel van u opstellen;
 • f) om u een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;
 • g) om onze (mobiele) websites, apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren en te beveiligen en om fraude tegen te gaan;
 • h) om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving en voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van (accountants) controle;
 • i) om marktonderzoek uit te voeren en managementinformatie samen te stellen ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en voor het bepalen van de (algemene)strategie;
  Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van de facturering of ten behoeve van het leveren van de gevraagde dienst, terwijl andere gegevens én voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze websites én voor het doen van een gericht aanbod kunnen worden gebruikt.
  Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

COOKIES

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. Zowel wij als adverteerders en tussenpartijen kunnen gebruik maken van cookies op onze websites. Hieronder volgt een overzicht van de cookies die wij zelf kunnen gebruiken. Aan de hand van cookies kunt u op onze website(s) worden herkend als u deze opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld om:

 • Bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die u hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen;
 • Voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak een website wordt bezocht, via welke website(s) bezoekers op onze website(s) terecht zijn gekomen en welke pagina’s op een website worden bezocht;
 • Om advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.

Wij maken daar bij gebruik van sessie cookies, en unique-id cookies (korte en lange levensduur).

 • Sessie-cookies: deze worden automatisch verwijderd op het moment dat u uw internetbrowser afsluit. Aan de hand hiervan kunnen we bijvoorbeeld bijhouden welke advertenties u op onze websites hebt gezien binnen één sessie en zo voorkomen dat u bepaalde advertenties binnen een sessie meerdere keren te zien krijgt.
 • Unique-id cookies (lange levensduur): deze worden gebruikt om een internetgebruiker te herkennen als een unieke bezoeker. Deze cookie heeft op de meeste van onze websites een levensduur van één jaar, wat betekent dat deze automatisch verdwijnt zodra u langer dan één jaar geen van onze websites bezoekt. Dit is met name voor statistische doeleinden van belang: zo kunnen wij bijvoorbeeld over langere perioden zien hoeveel individuele bezoekers een website hebben bezocht.
 • Unique-id cookies (tijdelijk): deze tijdelijke cookies registreren uw surfgedrag op onze websites gedurende maximaal negentig dagen. Wanneer u voor de eenennegentigste dag contact maakt met een van onze websites, verdwijnen de gegevens van dag één uit de cookie. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt 180 dagen na uw laatste bezoek automatisch verwijderd.

Als u via uw browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken. In ieder geval zult u dan op elke pagina de cookie informatiebalk te zien krijgen aangezien onze websites dan niet (in een cookie) kunnen opslaan dat u de website al eerder hebt bezocht en mogelijk zelfs al een keuze hebt gemaakt tussen wel/niet accepteren van cookies. Voor meer informatie over browser specifieke instellingen verwijzen wij u naar de ontwikkelaar van uw browser of naar https://www.browserchecker.nl/cookies-verwijderen-instellen. Hier vindt u meer informatie over het verwijderen van cookies en het aanpassen van uw browserinstellingen.

Ook plaatsen onze adverteerders “tracking cookies” op uw computer. Deze cookies gebruiken zij om bij te houden welke pagina’s u bezoekt en/of u een bepaalde actie heeft voltooid na het klikken op een advertentie, om zo een profiel op te bouwen van uw online gedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van uw bezoek aan andere websites krijgen waarop zij adverteren. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo veel mogelijk relevant voor u zijn.

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties vertonen aan u. Deze cookies kunt u centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Als u zich wilt afmelden, downloadt en installeert u de add-on voor uw huidige webbrowser.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Onderaan deze pagina vindt u een volledige lijst met cookies die wij gebruiken op onze website. Hier kunt u tevens uw voorkeuren aanpassen.

BEVEILIGING

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens, enzovoorts).

KINDEREN JONGER DAN 16 JAAR

Nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouders om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken. Laat ze dit privacy- en cookiebeleid lezen.

VERZET, INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij zijn van mening dat het belangrijk is om transparant te zijn over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Met dit privacy- en cookiebeleid proberen we u duidelijkheid en transparantie te bieden. Hebt u desondanks nog vragen over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, neem dan contact met ons op via info@fb360.nl (of zie nadere contactgegevens onder ‘Contact’).Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving? Dan kunt u een e-mail sturen aan info@fb360.nl (of zie nadere contactgegevens onder ‘Contact’). Ook kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden, het combineren van uw persoonsgegevens tot een profiel, of het gebruik van uw gegevens voor het doen van gerichte aanbiedingen of op het per e-mail of post ontvangen van informatie en aanbiedingen.

Heeft u vragen over uw gegevens? Stuur dan een e-mail aan info@fb360.nl o.v.v. “inzage/wijziging/verwijdering van gegevens” (of zie nadere contactgegevens onder ‘Contact’). Vermeld in het bericht in ieder geval uw volledige naam, adres en woonplaats, voeg een kopie van een identificatiebewijs bij zodat wij zeker weten dat de informatie die u opvraagt ook daadwerkelijk op u betrekking heeft en dus naar de juiste persoon wordt gestuurd (zet voor de zekerheid op de kopie van uw identificatiebewijs dat u deze aan ons stuurt en maak uw burgerservicenummer en eventuele foto onherkenbaar). Als wij niet of niet volledig kunnen vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking hebben, kunnen we u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. We schorten de uitvoering van uw verzoek op totdat u ons de (nadere) specificatie hebt verstrekt. Na uitvoering van uw verzoek sturen we u altijd een bevestigingsbericht.

Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zullen wij u berichten of en hoe, en zo niet waarom niet, wij uw verzoek inwilligen.

Waarom wordt een verzoek geweigerd?

Niet elk verzoek tot wijziging of verwijdering zal worden gehonoreerd. Een verzoek dat ziet op persoonsgegevens die niet (alleen) betrekking hebben op u zal worden geweigerd. De Wet bescherming persoonsgegevens bepaalt daarnaast dat u het recht hebt om feitelijke onjuistheden te (laten) herstellen. Een verzoek om gegevens aan te passen waaruit niet volgt dat de gegevens feitelijk onjuist waren, of niet volgt dat de gevraagde wijziging de gegevens feitelijk juist maakt zal dus niet worden gehonoreerd. Ook niet elk verzoek tot verwijdering van gegevens zullen wij volledig honoreren. In sommige gevallen zijn wij op basis van de wet gehouden bepaalde gegevens te blijven bewaren (fiscale wetgeving).

WIJZIGEN VAN HET PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen zullen we voor een meer opvallende kennisgeving zorgdragen, bijvoorbeeld via het colofon van onze tijdschriften, via onze websites of per e-mail.

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 5 december 2017.

Cookies op FB 360

Neem contact op

Stuur ons snel een bericht en ontvang binnen enkele ogenblikken een antwoord!

Not readable? Change text. captcha txt